Прелиминарни резултати Jавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2017. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Jавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2016. години, на теме: обуке за пензионере у циљу подизања нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција и такмичења у областима рачунарства, информатике, математике и физике.

Поводом Јавног конкурса пристигло је 70 предлога програма.

Комисија за рангирање и избор Предлога програма пристиглих за учешће на Конкурсу је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача и установљено је да 54 предлога програма испуњава захтеване услове.

Комисија је извршила бодовање поднетих предлога програма и утврдила прелиминарну Листу од 24 програма предложених за доделу средстава.