Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2018. години, на тему међународна такмичења.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Одлуку о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2018. године на тему међународна такмичења у областима рачунарства, информатике, математике и физике, којима се додељују средства из буџета Републике Србије.

Поводом конкурса пристиглo је 12 пријава са предлозима програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, и констатовано је да је 12 предлога програма испунило услове и у складу са тим узето у разматрање.

Одлуком о избору програма, 4 удружења су одабрана за пружање подршке доделом средстава из буџета Републике Србије.