Одлука о избору програма за развој информационог друштва

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Одлуку о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2017. године, којима се додељују средства из буџета Републике Србије.

Теме Конкурса биле су: обуке за пензионере у циљу подизања нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција и такмичења у областима рачунарства, информатике, математике и физике.
На Конкурс је стигло 70 пријава са предлозима програма. Комисија за рангирање и избор предлога програма извршила је оцену испуњености услова за учешће предлагача. Констатовано је да је 54 предлога програма испунило услове и у складу са тим узето је у разматрање.

Одлуком о избору програма, 24 удружења је одабрано за пружање подршке доделом средстава из буџета Републике Србије.