Obaveštenje o konkursu za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2017. godinu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2017. godinu sa temom: Jačanje zaštite prava potrošača.

Povodom Konkursa pristiglo je 13 prijava sa predlozima programa.

Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2017. godinu izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće podnosioca predloga programa i ustanovljeno je da 12 predloga programa ispunjava zahtevane uslove za učešće na Konkursu.

Komisija je izvršila vrednovanje predloga programa, na osnovu čega je sačinjen Predlog Liste vrednovanja i rangiranja.

Učesnici Konkursa imaju pravo na:

1. uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana objavljivanja preliminarne Liste vrednovanja i rangiranja;
2. prigovor na preliminarne rezultate konkursa u roku od 5 dana od dana objavljivanja preliminarne Liste vrednovanja i rangiranja.

Prigovor se podnosi poštom, na pisarnicu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili na e-mail adresu: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Prigovori koji pristignu Ministarstvu po isteku navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Lista vrednovanja i rangiranja
106.9 KB
101 Preuzimanja
Detaljnije...