Акциони план за спровођење Стратегије развоја електронских комуникација

Имајући у виду да улагање у област електронских комуникација директно утиче на раст бруто друштвеног производа, конкурентност свих сектора привреде, и на унапређење квалитета живота грађана, Влада је 2010. године донела Стратегију развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године.

Стратегијом су постављени главни правци деловања и циљеви успешног развоја електронских комуникација у Србији, а предвиђено је и доношење акционих планова за њено спровођење на сваке две године, рекао је државни секретар  Стефан Лазаревић.

На предлог Министарства спољне у унутрашње трговине и телекомуникација, Влада је 14. марта 2013. године усвојила Акциони план (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године. У оквиру овог Акционог плана дефинисане су активности које обухватају развој широкопојасног приступа и увођење нових мултимедијалних услуга, ефикасно управљање спектром, спровођење процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и подстицање истраживања, развоја и спровођења различитих пилот пројеката. Такође, утврђен је и временски оквир за реализацију тих активности.

Реализацијом предвиђених активности створиће се услови за интензивније коришћење информационо-комуникационих технологија у одређеним привредним гранама, као и стварање економског и институционалног окружења у коме ће пословни сектор више инвестирати у ИКТ, чиме се постиже брз економски раст и развој друштва у целини, истакао је Лазаревић.

Акциони план (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020.
180.6 KB
1194 Преузимања
Детаљније...