СПОЉНА ТРГОВИНА КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене-“НВО и РДН“)

Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне трговине и унапређења система извозно-увозне контроле  у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике Србије.

 

 Услуге
  1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање послова спољне трговине наоружањем и војном опремом(НВО)
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљења да ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз НВО могу добити само регистрована лица.

Где и како

Комплетирање и предаја документације у папирној форми:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација,

Немањина 24

Крило А, 3. спрат, канцеларија бр. 3 – “пријемна канцеларија НВО“

Радно време са странкама: 8-15 сати.

 

ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТА

 

Семинари:


Семинар за академије и научне институције Републике Србије
220.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Информације за привреднике:

ВАНРЕДНO 2 ПреРегистрација
24.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

ВАНРЕДНО1 - Препорука привредницима
25.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

ВАНРЕДНО - Препорука привредницима
24.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење РДН нов19
16.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Конвенција Хемијско Оружје
708.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Листа лица под санкцијама УН
239.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Извоз у Краљевину Саудијску Арабију
185.7 KB
312 Преузимања
Детаљније...

Спречавање трговине са ИСИЛ
181.8 KB
594 Преузимања
Детаљније...

Листа опреме групе за спречавање финансирања ИСИЛ-а
751.6 KB
484 Преузимања
Детаљније...

 

Плаћања- прописане таксе
Прописане таксе
56.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Опште информације
Структура националне контролне листе НВО
274.6 KB
470 Преузимања
Детаљније...
Структура националне контролне листе РДН
373.9 KB
1863 Преузимања
Детаљније...
Преглед институција надлежних за EUC, по државама
482.0 KB
708 Преузимања
Детаљније...
Регистрована лица 
Списак лица регистрованих за спољну трговину НВО
233.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Преглед реализације 
 Годишњи извештај РДН за 2019. годину
989.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
 Годишњи извештај НВО за 2019. годину
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Годишњи извештај РДН за 2018. годину
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

 Годишњи извештај НВО за 2018. годину
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Годишњи извештај РДН за 2017. годину
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Годишњи извештај НВО за 2017. годину
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...
 Годишњи извештај РДН за 2016. годину
2.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...
 Годишњи извештај НВО за 2016. годину
3.4 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај РДН за 2015. годину
1.4 MB
124 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај НВО за 2015. годину
1.9 MB
156 Преузимања
Детаљније...
 Годишњи извештај за 2014. годину
2.1 MB
418 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај за 2013. годину
4.0 MB
601 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај за 2012. годину
2.4 MB
1063 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај за 2011. годину
1.3 MB
1001 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2010. годину
2.7 MB
695 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2009. годину
1.4 MB
497 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2008. годину
1.2 MB
587 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2007. годину
1.0 MB
437 Преузимања
Детаљније...
Годишњи извештај зa 2005. и 2006. годину
790.4 KB
776 Преузимања
Детаљније...

Правни основ

Националнa контролнa листa НВО
883.5 KB
828 Преузимања
Детаљније...

Указ РДН нов19
14.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Национална контролна листа РДН
848.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Закон о извозу и увозу НВО
751.8 KB
990 Преузимања
Детаљније...
Закон о извозу и увозу РДН
386.2 KB
2905 Преузимања
Детаљније...
Kритеријуми за издавање дозвола за извоз НВО и РДН
154.5 KB
1235 Преузимања
Детаљније...
Правилник о начину вођења регистра лица
132.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за безбедносну проверу
110.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за НВО
127.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за НВО посебна процедура
285.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о обрасцима за РДН
127.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 

Контакт подаци

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом

Немањина 24, Београд

Телефони:

Пријемна канцеларија НВО и РДН тел. 011/2642108
ИТ-Електронска обрада података тел. 011/2642108
Регистровање лица тел. 011/3619753
Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема тел. 011/2642106
Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене тел. 011/2642106
Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења тел. 011/2642115