Група за сарадњу са међународним економским организацијама ОУН, ЦЕФТА и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама

У Групи за сарадњу са ЦЕФТА,  међународним економским организацијама ОУН, и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама обављају се послови који се односе на: праћење сарадње са међународним и регионалним организацијама, споразумима и регионалним иницијативама, и то: Споразум о слободној трговини у региону југоисточне Европе-ЦЕФТА,; Централно Европска иницијатива /ЦЕИ/, Европска економска комисија Уједињених нација /UNECE/, Конференција Уједињених нација о трговини и развоју /UNCTAD/, Организација за економску сарадњу и развој /ОЕCD/,  Регионални савет за сарадњу /RCC/, Иницијатива за сарадњу у југоисточној Европи /SECI/, Организација за црноморску економску сарадњу /BSEC/ и друге регионалне организације и иницијативе; примену споразума ЦЕФТА; праћење рада и активности са OECD и релевантним комитетима, Регионалним саветом за сарадњу /RCC/ – Инвестиционим комитетом југоисточне Европе (SEE Investment Committee) и другим институцијама релевантним за унапређење инвестиционог амбијента; праћење спровођења Акционог плана о регионалном економском простору у оквиру Западног Балкана (ЗБ6); сарадња са организацијама које окупљају стране улагаче у Републици Србији; организација и праћење анализе пословног окружења и анализе економских аспеката страних улагања; проучавање студија и података о светским економским кретањима; као и други послови из ове области; припрему информација, платформи за преговора са наведеним организацијама и закључивање споразума о сарадњи или учешћу у тим организацијама; учествовање у преговорима и на заседањима одговарајућих тела ЦЕФТА и других организација; праћење реализације постигнутих споразума; развој трговинских односа и предлагање мера за њихово побољшање, организовање континуираног упознавања јавности и привреде са активностима у оквиру ЦЕФТА, као и други послови из ове области.