Сава Савић

Рођен је 27. априла 1978. године у Крушевцу. Основну школу је завршио у Брусу, а средњу Елетротехничку школу у Крушевцу. Дипломирао је на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду.

Стручно образовање и усавршавање наставља похађањем међународних програма едукације и семинара које се односе на пројектни менаџмент, планирање и спровођење ИТ пројеката по процедурама Светске банке и ИПА пројекте.

Каријеру започиње 1998. године као администратор и координатор програма студентске размене а наставља је као асистент – демонстратор на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду. Посао систем инжењера обавља прво у Народној библиотеци у Београду, а затим и у две приватне компаније у Србији и у Сједињеним Америчким Државама. Бавио се пословима у области телекомуникација и пројектима имплементације нових сервиса мобилних оператера. Током боравка у САД-у усавршавао из области ИТ консалтинга. По повратку у Србију постаје један је од првих ИТ консултаната који су имплементирали ИТ еко-системе засноване на „Apple“ платформи.

Од 2009-2012. године радио је у Министарству рада и социјалне политике као координатор ИТ компоненте пројекта „ДИЛС“ који је реализован под покровитељством Светске банке. У склопу пројекта бавио сe ИТ инфраструктуром главних уговорних клијената. Саставни део посла било је доношење одлука, везаних за технолошка решења на свим компонентама пројекта. У Министарству је био пројект менаџер за кључне послове и ИТ набавке. Учествовао је са ИТ тимом Министарства просвете и Министарства здравља на успостављању интероперабилности и развоју ИТ система. Као ИТ консултант је радио и у тиму пројекта „ПАРИП“ који се односио на успостављање Централног регистра обавезног социјалног осигурања, односно на решавање проблема застоја тог пројекта.

Од 2012-2014. године радио је у Управи за Дигиталну агенду као помоћник директора. Бавио се успостављањем електронских јавних сервиса и развојем националоног портала е-Управа, реформом државне управе и европским интеграцијама кроз увођење информационих технологија.

Последњих година активно учествује у раду струковних удружења и светских стручних скупова.

Говори енглески језик.