Odsek za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva

U Odseku za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga drugih akata; praćenje sprovođenja usvojenih strateških i planskih dokumenata i predlaganje mera za unapređivanje stanja u oblasti informacionog društva; praćenje i analiza stanja u oblasti informacionog društva; praćenje evropske regulative u oblasti informacionog društva; analizu propisa sa aspekta usklađenosti sa propisima EU i nacionalnih zakonodavstava zemalja EU; pripremanje predloga mišljenja na nacrte zakona i predloge propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave; pripremanje uporednih pregleda i analiza iz delokruga Sektora; praćenje utvrđenih indikatora razvoja informacionog društva i elektronske uprave; prikupljanje, čuvanje, organizovanje i analizu podataka u vezi stanja u ovoj oblasti; poslovi koji se odnose na pripremu izveštaja o radu, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.