Привредни субјекти

1. Обавезе угоститеља у погледу минимално-техничких услова:

МТУ за УО који пружају услуге смештаја
31.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

МТУ за УО који пружају услуге смештаја, исхране и пића
40.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

МТУ УО за исхрану и пиће на манифестацијама
15.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

МТУ за УО за исхрану и пиће fast food
15.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2. Контролне листе

2.1. Туристичка делатност, Туристичке агенције организатори

КЛ 32. ТА – Обавезе ТА 1
15.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 33. ТА – Основне обавезе ТА
13.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 34. ТА – Електронско пословање
12.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 35. ТА – Продаја туристичких услуга и потврда о путовању
13.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 36. ТА  организатор – Дужности организатора путовања
13.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 37. ТА – организатор – општи услови и програм путовања
13.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 38. ТА – Излет
13.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 31. Заштита потрошача ТА
14.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 13. Дувански дим – остало
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Кл 28. Финансијска погодба
13.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.2 Туристичка делатност, Туристичке агенције посредници

КЛ 32. ТА – Обавезе ТА 1
15.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 33. ТА – Основне обавезе ТА
13.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 34. ТА – Електронско пословање
12.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 35. ТА – Продаја туристичких услуга и потврда о путовању
13.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 38. ТА – Излет
13.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 39 ТА– Обавезе посредника
13.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 38. ТА – Излет
13.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 31. Заштита потрошача ТА
14.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 13. Дувански дим – остало
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Кл 28. Финансијска погодба
13.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.3 Туристичка делатност, Путовања за сопствене потребе:

КЛ 24. Путовања за сопствене потребе
15.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.4 Угоститељска делатност – Категорисани угоститељски објекти за смештај:

КЛ 17. УО за смештај категорисани
17.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 20. Заштита потрошача угоститељи
14.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 15. Дувански дим УО за смештај
13.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 14. Дувански дим УО за исхрану и пиће
13.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.5 Угоститељска делатности, Некатегорисани угоститељски објекти за смештај

КЛ 18. УО за смештај некатегорисани
17.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 20. Заштита потрошача угоститељи
14.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 15. Дувански дим УО за смештај
13.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 14. Дувански дим УО за исхрану и пиће
13.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.6. Угоститељска делатност, Домаћа радиност:

КЛ 26. Домаћа радиност физичко лице
15.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 27 Домаћа радиност правна лица и предузетници
16.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 20. Заштита потрошача угоститељи
14.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 15. Дувански дим УО за смештај
13.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 14. Дувански дим УО за исхрану и пиће
13.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.7 Угоститељска делатност, Сеоска туристичка домаћинства:

КЛ 29. Сеоско туристичко домаћинство физичко лице
15.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 30. . Сеоско туристичко домаћинство правна лица и предузетници
17.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 20. Заштита потрошача угоститељи
14.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 15. Дувански дим УО за смештај
13.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 14. Дувански дим УО за исхрану и пиће
13.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.8.Угоситељска делатност Угоститељски објекти за исхрану и пиће:

КЛ 16. УО за исхрану, пиће и напитке
16.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
т
КЛ 20. Заштита потрошача угоститељи
14.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 14. Дувански дим УО за исхрану и пиће
13.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.9 Наутичкотуристичка делатност:

КЛ 23. Наутичкотуристичка делатност
18.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 19. Заштита потрошача остало
12.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 13. Дувански дим – остало
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.10. Ловнотуристичка делатност:

КЛ 22. Ловнотуристичка делатност
18.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 19. Заштита потрошача остало
12.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 13. Дувански дим – остало
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.11 Услуге туристичких професија

КЛ 25. Услуге туристичких професија
14.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.12.Услуге изнајмљивања возила

КЛ 21. Услуге изнајмљивања возила
14.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 19. Заштита потрошача остало
12.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

КЛ 13. Дувански дим – остало
71.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

2.13.Јавна скијалишта

КЛ 10. Јавна скијалишта
37.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

3. Акти о примени прописа

Заменска путовања и престанак важење лиценце
221.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Послови резервације и посредовања смештаја ТА - посредник
224.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Студентски центар- услуга трећим лицима март. 2021. године
196.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 5. Правилника ТА евиденције – седиште
880.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 9. Правилника рекламација посреднику . рокови
966.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 46 ЗОТ – спортски клубови и организовање путовања
1.9 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 50. ЗОТ – радно искуство у туристичкој агенцији
5.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 56. ЗОТ – време и место почетка и завршетка путовања
2.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 67. ЗОТ – пословно име, врста и категорија
700.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Ловотурс – услови за обављање туристичке и угоститељске делатности
1.8 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Угоститељство и продаја готових јела у трговини
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 20 и 32 ЗОУ – категоризација домаће радиности
220.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 30-35 ЗОУ -  решења о категоризацији
232.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 52 и 53 ЗОТ – Work and Travel
211.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 19 ЗОУ – апарт хотел и домаћа радиност
216.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 94 ЗОТ – туристички водич
399.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Члан 5 Правилника – рукководилац и страни језик
456.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Овлашћења инспектора јединица локалне самоуправе
206.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

4. Остала обавештења

Информација о изостанку обавештења о надзору
13.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Потврђујуће решење
13.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...