Расписан Конкурс Дигитални час 2012-2013.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС
ЗА НАСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
  „ДИГИТАЛНИ ЧАС 2012-2013.“

 

Конкурс је намењен предметним наставницима и наставницима разредне наставе основних школa, који успешно користе информационе и комуникационе технологије у настави и креативни су у свом раду. Циљ Конкурса је подстицање ефективне и разноврсне употребе информационих технологија у наставном процесу.

Предмет Конкурса је рад који оцењује стручна комисија. Рад треба да садржи приказ једне наставне јединице чију реализацију прати употреба информационих технологија као наставног средства.

Потребно је да приказана наставна јединица буде усклађена са важећим наставним програмом и реализована током једног, а највише четири школска часа. Употребљене информационе технологије морају бити применљиве у настави у дигиталним кабинетима и усклађене са задацима и циљевима часа. Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација на овај начин подстиче коришћење информационих технологија у настави и позитивно утиче на развој информационог друштва.

Пријављивање на Конкурс „Дигитални час 2012-2013.“ обавља се попуњавањем електронске пријаве на веб страни www.digitalnaskola.rs/cas најкасније до 09. маја 2013. године.

Радови пристигли на Конкурс биће подељени у три групе према наставним предметима, и то:

  1. Mатематика, информатика, рачунарство и техничко образовање (математика, од играчке до рачунара, техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство);
  2. Друштвене науке и спорт (српски језик, страни језик, језик националне мањине као матерњи, српски језик као нематерњи, ликовна култура, музичка култура, физичко вапитање, верска настава, грађанско васпитање, народна традиција, руке у тесту, лепо писање, матерњи језик/говор са елементима националне културе, шах, историја, свакодневни живот у прошлости, цртање, сликање и вајање, хор и оркестар);
  3. Природне науке (свет око нас, природа и друштво, откривање света, чувари природе, географија, биологија, хемија, физика).

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација из сваке групе предмета награђује по шеснаест најбољих радова. Након оцене стручне комисије биће додељене следеће награде:

  • једна прва награда, у износу од 70.000 динара;
  • три друге награде, у износу од по 50.000 динара;
  • дванаест трећих награда, у износу од по 30.000 динара.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација додељује и укупно три специјалне награде:

  • награда за интерактивност, у износу од 100.000 динара;
  • награда за иновативност, у износу од 100.000 динара;
  • награда за интердисциплинарност, у износу од 100.000 динара.

На веб страни www.digitalnaskola.rs/cas биће објављен електронски Зборник радова „Дигитални час 2012-2013.“, сачињен од свих радова који су одговорили на захтеве Конкурса.

Резултати Конкурса ће бити објављени у јуну 2013. године.

Све додатне информације о Правилима учешћа на Конкурсу „Дигитални час 2012-2013.“ биће расположиве на веб страни www.digitalnaskola.rs/cas, на адреси електронске поште digitalni.cas@digitalnaagenda.gov.rs и путем броја телефона 011/20-20-200.