Обавештење о прелиминарним резултатима Kонкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину са темом: Ефикасна заштита права и интереса потрошача.

Поводом Конкурса пристигло је 13 пријава са предлозима програма. Комисија за спровођење Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма и установљено је да 10 предлога програма испуњава захтеване услове за учешће на Конкурсу.

Комисија је извршила вредновање предлога програма, на основу чега је сачињен Предлог Листе вредновања и рангирања.

Учесници Конкурса имају право на:

1. увид у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања прелиминарне Листе вредновања и рангирања;
2. приговор на прелиминарне резултате Конкурса у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне Листе вредновања и рангирања.

Приговор се подноси поштом, на писарницу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за заштиту потрошача, Немањина 22-26, 11000 Београд или електронским путем на адресу: ivana.vujic@mtt.gov.rs .

Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Листа вредновања и рангирања
253.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...