Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021 – жене у руралу

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Одлуку о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2021 – Реализација програма који за циљ имају подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области

Поводом конкурса пристигло je 66 предлога програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, и констатовано је да је 66 предлога програма испунило услове и у складу са тим узето у разматрање.

Одлуком о избору програма, 22 удружења су одабрана за пружање подршке доделом средстава из буџета Републике Србије.