Твининг пројекат ИПА 2011

Твининг пројекат ИПА 2011-Спровођење права интелектуалне својине

СР11/ИБ/0Т/02

Финансира: ЕУ-Твининг

Трајање пројекта: две године,  2014-2015

Држава корисник: Србија

Институције-корисници пројекта: Министарство трговине, туризма и телекомуникација-Сектор тржишне инспекције (главни корисник); Министартсво унутрашњих послова;  Министарство финансија-Управа царина; Републичко јавно тужилаштво; Завод за интелектуалну својину

Пројекат спроводи ЕУ администрација: Дански завод за патенте и жигове и Британски “Trading Standards NW”

Руководилац пројекта у Србији: Лидија Стојановић

Партнер сталног саветника за твининг у Србији: Вера Деспотовиц, Немањина 22/26, 11000 Београд, канцеларија 1/А, тел: +381 11 362 05 86, е-маил: vera.despotovic@mtt.gov.rs

КОНТАКТ: РТА Канцеларија, Дечанска 8а, канцеларија 206, 11000 Београд

Стални твининг саветник: Michael Poulsen, Моб.+381 63 415 422, е-маил: mip@dkpto.dk

ЦИЉ ПРОЈЕКТА:

Општи циљ пројекта је унапређење спровођења права интелектуалне својине у Србији у складу са стандардима који се у тој области, важној за пословно окружење и заштиту потрошача, примењују у Европској унији. Пројекат је усредсређен на усклађивање правног оквира са ЕУ прописима,  на јачање капацитета за спровођење права интелектуалне својине, укључујући повећање нивоа координације и установљење формалних механизама сарадње између надлежних институција, као и на повећање нивоа свести о штетности кривотворења.

ПРОЈЕКАТ обухвата следеће активности:

  1. Унапрђење прописа/процедура за ефикасно задржавање, складиштење и уништавање кривотворених производа;
  2. Јачање капацитета и повећање нивоа сарадње између надлежних органа који активно учествују у спровођењу права интелектуане својине;
  3.  Израду Студије о повредама права интелектуалне својине, транснационалном организованом криминалу и припрему за националну конференцију;
  4. Развој и имплементацију информационог система  о поступцима и мерама Сектора тржишне инспекције у вези са повредама права интелектуалне својине (ИНЕС +);
  5. Мере за повећање јавне свести о штетности кривотворења и повређивању права интелектуалне својине.


Сигурно не бисте ризиковали живот свог детета!
1.4 MB
358 Преузимања
Детаљније...