EU – Horizon 2020

Хоризонт 2020 (Horizon 2020) је нови програм Европске уније за истраживање и иновације за период 2014 – 2020. године који обједињује Седми оквирни програм (FP7), део Програма за конкурентност и иновације (CIP) и Европски институт за иновације и технологију (EIT). Хоризонт 2020 је усмерен ка остваривању кључних стратешких докумената: EВРОПА 2020, Иновациона унија (Innovation Union) и на изградњу Европског истраживачког простора. Са буџетом од око 78 милијарди евра овај програм доприноси проналажењу решења за економску кризу, инвестирању у будуће послове и развој, решавању питања грађана ЕУ о њиховој материјалној сигурности, општој безбедности и животној средини, као и јачању глобалне позиције ЕУ у истраживањима, иновацијама и технологијама.

Хоризонт је заснован на три приоритета/програмска блока:

Област инфорамционо-комуникационих технологија (ИКТ) је заступљена у сва три програмска блока кроз следеће теме:

Пријављивање пројеката и добијање средстава организовано је кроз позиве зе пројекте који садрже детаљне информације по питању циљева истраживања обухваћених позивом (унутар тзв. радних програма), начина финансирања и рокова за предају предлога пројекта. У Хоризонту 2020 могу учествовати истраживачке групе на универзитетима, истраживачки институти, појединачни истраживачи, мала и средња предузећа, велике компаније, као и остале владине, невладине и приватне организације и институције.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије надлежно је за Хоризонт 2020 и пружа подршку за све програмске блокове и теме програма кроз мрежу националних контакт особа.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је препознало значај истраживања и развоја у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и у сарадњи са МПНТР пружаће подршку заинтересованим институцијама и предузећима за учешће у Хоризонту 2020, за област ИКТ.

Додатне информације:

ИКТ тема у Horizon 2020
866.2 KB
2192 Преузимања
Детаљније...
Основна правила учешћа и финансирања у Horizon 2020
202.4 KB
2646 Преузимања
Детаљније...

 

Корисне адресе: