Podzakonski akti

1. Doneti na osnovu Zakona o trgovini:
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima
103.4 KB
2418 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o sadržini i obliku o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem
15.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o vrsti robe za koju se ističe jedinična cena i načinu isticanja
14.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Obrazac DPI 25.11.2015.
20.1 KB
954 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac KEP
15.3 KB
1241 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac KRI
18.0 KB
666 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac KRI -1
18.1 KB
609 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac PKR 25.11.2015.
20.9 KB
632 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac PKR -1 25.11.2015.
19.5 KB
549 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije prometa 25.11.2015.
45.6 KB
1294 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o evidenciji prometa
168.8 KB
2314 Preuzimanja
Detaljnije...
2. Doneti na osnovu Zakona o fiskalnim kasama:
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
61.7 KB
2654 Preuzimanja
Detaljnije...
3. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije koji je prestao da važi 2009. godine:
Uredba o sadržini i načinu podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije
88.0 KB
819 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 94/05)
339.5 KB
825 Preuzimanja
Detaljnije...
4. Doneti na osnovu važećeg Zakona o zaštiti konkurencije:
Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta
Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 89/09)
337.9 KB
927 Preuzimanja
Detaljnije...
5. Doneti na osnovu Zakona o poštanskim uslugama:

Pravilnik o postupku i načinu obavljanja stručnog nadzora
27.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o posebnim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge u slučaju vanredne situacije i ratnog stanja
21.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
555.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje UPU
Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje UPU „Službeni glasnik RS“ broj 91/19
26.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o bližim uslovima za otpočinjanje obavljanja delatnosti poštanskih usluga
72.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o načinu obrazovanja komisije i postupka otvaranja i pregleda sadržine poštanskih pošiljaka čije slanje je zabranjeno
22.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o uslovima za unapređenje i održivost obavljanje univerzalne poštanske usluge
26.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

6. Doneti na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama:
Pravilnik o ovlašćenju za merenje i ispitivanje
Pravilnik o ovlašćenju za merenje i ispitivanje („Službeni glasnik RS”, broj 44/10)
132.8 KB
1066 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
504.0 KB
1230 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o univerzalnom servisu
Pravilnik o univerzalnom servisu („Službeni glasnik RS”, broj 24/12)
82.8 KB
1133 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radio koridorima
Pravilnik o radio koridorima ("Službeni glasnik RS", broj 44/10)
330.1 KB
966 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega
351.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Plan namene - Prilozi
983.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Plan namene - tabela
660.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata
1.2 MB
2173 Preuzimanja
Detaljnije...
Akcioni plan (2013-2014) za sprovođenje Strategije razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020.
180.6 KB
1194 Preuzimanja
Detaljnije...
Akcioni plan za sprovođenje strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa programa
196.1 KB
986 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 791–821/832–862 MHz
159.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i tehničkim zahtevima za ispunjenje obaveze zadržavanja podataka o elektronskim komunikacijama
186.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije
101.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o utvrdjivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 2500-2690MHz
145.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o utvrdjivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 3400-3800MHz
153.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710 – 1785/1805-1880 MHz
156.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu
Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu (Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 86/14, 18/15, 30/15 i 50/15)
207.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2018. godini
118.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
7. Doneti na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju:
Uredba o bližim uslovima za izdavanje, korišćenje i ukidanje dozvola za izvoz, uvoz, odnosno tranzit robe i raspodelu kvota
136.8 KB
1527 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližim uslovima za primenu antidampinških mera
208.4 KB
895 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatornih mera
214.0 KB
830 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližim uslovima za primenu mera za zaštitu od prekomernog uvoza
165.4 KB
614 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost
64.2 KB
842 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o uvozu motornih vozila
Uredba o uvozu motornih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
87.8 KB
1100 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o bližim uslovima za plaćanje (naplatu u robi/uslugama)
107.4 KB
1495 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja
63.7 KB
876 Preuzimanja
Detaljnije...
Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini
68.9 KB
1111 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izvozu šećera u zemlje EU
142.6 KB
526 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o uvozu cigareta iz Evropske Unije po preferencijalnoj stopi
143.5 KB
514 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
1.9 MB
904 Preuzimanja
Detaljnije...
8. Doneti na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti:
BYLAW on Qualifying Examination for Real Estate Sale and Lease Brokers
BYLAW on Qualifying Examination for Real Estate Sale and Lease Brokers Official Gazette of the Republic of Serbia Nos. 75 of 21 July 2014, 39 of 24 April 2017, 98 of 10 July 2020
45.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
BYLAW on the Register of Real Estate Sale and Lease Brokers
BYLAW on the Register of Real Estate Sale and Lease Brokers Official Gazette of the Republic of Serbia Nos. 75 of 21 July 2014, 88 of 15 November 2018, 105 of 5 August 2020
20.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
15.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
14.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 75/14, 88 /18 i 105/20)
16.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 75/14, 39/17, 70/18 i 98/20)
26.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

 

 

9. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti potrošača:
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis
115.3 KB
1224 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija
198.6 KB
1704 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene,
44.7 KB
843 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene,
38.1 KB
972 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača
163.5 KB
885 Preuzimanja
Detaljnije...
Tabela uz pravilnik o evidenciji
29.7 KB
767 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
476.7 KB
503 Preuzimanja
Detaljnije...
10. Doneti na osnovu Zakona o turizmu


11. Doneti na osnovu Zakona o informacionoj bezbednosti:

Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono komunikacionih tehnologija
268.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti IKT od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja
461.9 KB
540 Preuzimanja
Detaljnije...

Uredba o bližem uređenju mera zaštite IKT sistema od posebnog značaja
257.5 KB
493 Preuzimanja
Detaljnije...


Uredba o postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja
294.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Pravilnik o podacima koje sadrži evidencija operatora informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

12. Doneti na osnovu Zakona o oglašavanju:
Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
1.6 KB
1440 Preuzimanja
Detaljnije...
13. Doneti na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja:
Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja
291.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti
240.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje
248.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati
250.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo
140.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata
628.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o Registru pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije
1.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta
234.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o izgledu, sastavu, veličini i dizajnu znaka pouzdanosti za kvalifikovane usluge od poverenja
322.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o iznosu osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja
193.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o formi i načinu objavljivanja Javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja
155.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik - lista standarda za tela za ocenjivanje usaglasenosti
401.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata
305.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik - uslovi za kvalifikovani elektronski vremenski žig
144.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke
151.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
14. Doneti na osnovu Carinskog zakona:
Odluka o izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina
122.8 KB
1490 Preuzimanja
Detaljnije...
15. Doneti na osnovu Zakona o energetici:
Uredba o izmenama i dopunama uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva
377.2 KB
197 Preuzimanja
Detaljnije...
16. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga:
Pravilnik o obrascu finansijske pogodbe
54.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
17. Doneti na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvodnju i ocenjivanje usaglašenosti:
Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
695.4 KB
1858 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
504.0 KB
2745 Preuzimanja
Detaljnije...
Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
598.3 KB
1357 Preuzimanja
Detaljnije...
18. Ostali akti:
Deklaracija o unapređenju trgovine
70.4 KB
1262 Preuzimanja
Detaljnije...
Nacionalni okvir interoperabilnosti
536.1 KB
1945 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma
103.6 KB
10848 Preuzimanja
Detaljnije...
Mišljenje o primeni Zakona o javnim skijalištima
1.1 MB
308 Preuzimanja
Detaljnije...


Lista indikatora posrednicima u prometu nepokretnosti 2019
1.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...