Обрасци

Образац за извештај о реализацији извоза брашна за 2010. годину ***
18.9 KB
952 Преузимања
Детаљније...

Образац обавештења о опасном производу
127.0 KB
1603 Преузимања
Детаљније...


Евиденција о посредовању у промету и закупу непокретности
58.9 KB
4023 Преузимања
Детаљније...

Захтев за упис у регистар - ЗУРП
23.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Упутство за подносење захтева за  увоз и извоз робе на основу дозволе
232.0 KB
3404 Преузимања
Детаљније...

Компензациони послови са иностранством - Упутство
123.6 KB
458 Преузимања
Детаљније...

Образац 1 Захтев за одобрење компензационог посла
134.9 KB
458 Преузимања
Детаљније...


Образац 2 Захтев за продужење - измену решења о одобрењу компензационог посла
125.9 KB
439 Преузимања
Детаљније...

Образац 3 Захтев за свођење компензационог посла
136.5 KB
366 Преузимања
Детаљније...

Oбрaзaц 4 Oбрaчун o извршeњу кoмпeнзaциoнoг пoслa
204.4 KB
415 Преузимања
Детаљније...


Захтев за упис у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења (Образац 1)
23.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Захтев за промену података о упису у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења (Образац 2)
23.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...