Sekretarijat ministarstva

Jasna Dobrisavljević
sekretar Ministarstva
Kontakt telefon: tel. 011/361-6536 lokal -1639
e-mail: sekretar@mtt.gov.rs

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa i značaja za Ministarstvo, i to: pravni, opšti, finansijsko-materijalni, evidencioni, analitički, stručno-operativni, statističko-evidencioni, dokumentacioni, kancelarijsko-administrativni, informatički i drugi poslovi koji su vezani za organizaciona, kadrovska, finansijska, informatička i druga pitanja, kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica i saradnja sa drugim organima.

U Sekretarijatu Ministarstva obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1.  Odeljenje za ljudske resurse;

2.  Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove;

3.  Odsek za opšte i pravne poslove;

4. Odsek za javne nabavke