Kontakt

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

KONTAKT TELEFONI ZA INFORMACIJE O VAUČERIMA 011/2606-521 i 011/2606-576

 

Kabinet ministrakabinet@mtt.gov.rs
Pariska 7, 11000 Beograd
Služba za odnose sa javnošćutel. 011/ 20-20-070
tel. 011/ 20-20-060
teodora.miljkovic@mtt.gov.rs
milena.kovacevic@mtt.gov.rs
Pariska 7, 11000 Beograd
Sekretarijat ministarstvatel. 011/ 361-65-36 lokal:1639
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnjutel. 011/2642-119, 011/3613-404 lokal -1136
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Sektor spoljnu politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnjutel. 011/2624-114
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencijetel. 011/ 362-2113
trgovina@mtt.gov.rs
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Sektor za zaštitu potrošačatel. 011/3616-623, 011/363-1786 lokal -1786
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Sektor tržišne inspekcijetel. 011/ 3614-334, 011/3628-800
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Sektor za turizamtel. 011/3122-855

Omladinskih Brigada 1, 11070 Beograd

Sektor turističke inspekcijetel. 011/3139-676
Omladinskih Brigada 1, 11070 Beograd
Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćajtel. 011/ 20-20-077
Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija:
011/ 20-20-077
Inspekcija za elektronske komunikacije:
20-20-100
Odeljenje za poštanski saobraćaj:
011/20-20-083
Inspekcija za poštanski saobraćaj:
011/20-20-093 faks 011/ 20-20-066
Pariska 7, 11000 Beograd
telekomunikacije@mtt.gov.rs
Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednosttel. 011/ 20-20-256
faks 011/ 20-20-066
Pariska 7, 11000 Beograd
telekomunikacije@mtt.gov.rs
Sektor za normativne,upravne poslove i poslove evropskih integracijatel. 011/363-1515 lokal -1515
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Odeljenje za Razvoj digitalne agendetel.
Pariska 7, 11000 Beograd
Grupa za internu revizijutel. 011/334-3331
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd

 

Sve sugestije za unapređenje sadržaja, kao i tehničke primedbe i predloge za unapređenje internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, možete slati na e-mail adresu telekomunikacije@mtt.gov.rs

 

Broj telefonske centrale Nemanjina 22-26: 011/3613-734
Broj telefonske centrale Omladinskih brigada 1: 011/311-7272