ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

Министарство трговине, туризма и телекомуникација констатује да је јавна расправа успешно обављена и да је добило конструктивне коментаре који су размотрени у циљу унапређења текста Нацрта закона.
Прикази општих коментара и чланова чија се измена предлаже са предлогом за измену, дати су у табелама 1 и 2 које су саставни део Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о електронским комуникацијама

Извештај са јавне расправе
136.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Табела1- Извештај са јавне расправе
308.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Табела2- Извештај са јавне расправе
569.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт закона су, у назначеном року, доставили Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србијаˮ а.д, ТЕЛЕНОР д.о.о, „А1 Србијаˮ д.о.о, Савет страних инвеститора, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), као и Милан Јанковић.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
195.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србијаˮ а.д
334.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

ТЕЛЕНОР д.о.о
239.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

А1 Србијаˮ д.о.о.
128.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Савет страних инвеститора
304.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Савет страних инвеститора допуна
147.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Национална алијанса за локални економски развој
212.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Милан Јанковић
56.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...