Informator o radu

Informator o radu 30.06.2021
2.9 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu 31.05.2021
2.8 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu 29.04.2021
2.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu 31.03.2021
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu 28.02.2021
2.1 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Informator o radu 28.02.2021
2.3 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Informator o radu 16.01.2021
2.4 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Plan javnih nabavki- izmena 4 aplikacijski
1.5 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 1 - Organizaciona struktura - grafički prikaz
472.4 KB
162 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 2 - Propisi koje ministartstvo primenjuje u vršenju svojih ovlašćenja
38.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 3 - Podaci o prihodima i rashodima
28.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Prilog 4 - Podaci o javnim nabavkama
22.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Sektor tržišne inspekcije - organizaciona struktura
421.9 KB
173 Preuzimanja
Detaljnije...

Sektor turističke inspekcije - organizaciona struktura
397.2 KB
182 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac za pristup informacijama od javnog značaja
14.5 KB
641 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Dokumenti – latinica

 

Informator o radu – Arhiva

 

Osobe za pristup informacijama od javnog značaja, osim za informacije koje se nastale u radu ili u vezi sa radom iz delokruga Sektora tržišne inspekcije i Sektora za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju
Vera Srednji i Katarina Janković
 
tel:011/3615-953;
011/3621-883;
opstiposlovi@mtt.gov.rs
Osobe za pristup informacijama od javnog značaja,  koje se odnose na informacije nastale u radu ili u vezi sa radom  iz delokruga  Sektora tržišne inspekcije

SNEŽANA STANOJEVIĆ (mejl: snezana.stanojevic@mtt.gov.rs; kontakt telefon: 011/2602-938) I PREDRAG PERUNIČIĆ (mejl: predrag.perunicic@mtt.gov.rs; kontakt telefon: 011/3611-182), državni službenici, u sedištu Sektora tržišne inspekcije

 

Osobe za pristup informacijama od javnog značaja,  koji se odnose na informacije nastale u radu ili u vezi sa radom  iz delokruga  Sektora za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju

JASMINA ROSKIĆ (mejl: jasmina.roskic@mtt.gov.rs; kontakt telefon: 011/2642-115) I JELENA DRENJANIN (mejl: jelena.drenjanin@mtt.gov.rs; kontakt telefon: 011/3619-753), državni službenici Sektora za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju