Raspisan konkurs „Digitalni čas 2″

Ministarstvo, kulture, informisanja i informacionog društva raspisuje nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola „Digitalni čas 2“.

Nakon uspešno sprovedenog konkursa „Digitalni čas“ u junu ove godine, Ministarstvo, kulture, informisanja i informacionog društva raspisuje nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola „Digitalni čas 2″.

Konkurs je namenjen nastavnicima razredne nastave i predmetnim nastavnicima osnovnih škola koji uspešno koriste informacione i komunikacione tehnologije u nastavi i koji su kreativni u radu. Cilj Konkursa je podsticanje efektivne i raznovrsne upotrebe informacionih tehnologija u nastavnom procesu.

Predmet Konkursa je rad koji ocenjuje stručna komisija. Rad treba da sadrži  prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva.

Potrebno je da prikazana nastavna jedinica bude usklađena sa važećim nastavnim programom i realizovana tokom jednog, a najviše četiri školska časa. Upotrebljene informacione tehnologije moraju biti primenljive u nastavi u digitalnim kabinetima i usklađene sa zadacima i ciljevima časa. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva na ovaj način podstiče korišćenje informacionih tehnologija u nastavi i pozitivno utiče na razvoj informacionog društva.

Prijavljivanje na Konkurs „Digitalni čas 2” obavlja se popunjavanjem elektronske prijave na veb strani Digitalna škola najkasnije do 16. januara 2012. godine.

Detaljne informacije i  Pravila učešća na Konkursu „Digitalni čas 2”  dostupni su na veb strani Digitalna škola .