Oбавештење о конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2016 .годину

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Листу вредновања и рангирања Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2016. годину са темом: Остваривање права потрошача.
Поводом Конкурса пристигло је десет пријава са предлозима програма.
Комисија за спровођење конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2016. годину извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма.
Комисија је констатовала да су стигле пријаве за: Регион Београда (четири пријаве), Регион Шумадије и Западне Србије (једна пријава), Регион Војводине (две пријаве) и Регион Јужне и Источне Србије (три пријаве) и утврдила да је свих десет предлога програма пристигло благовремено.
Комисија је извршила вредновање предлога програма, на основу чега је сачињена
Листа вредновања и рангирања:
Листа вредновања (пдф документ)

Учесници Конкурса имају право на:

1. увид у поднете пријаве и приложену документацију до четвртка, 1. септембра 2016. до 15.30 часова;
2. приговор на Листу вредновања и рангирања, до понедељка, 5. септембра 2016. до 15.30 часова.

Приговор се подноси на писарницу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за заштиту потрошача, Немањина 22-26, 11000 Београд или на e-mail адресу:
tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Листа вредновања и рангирања
610.5 KB
134 Преузимања
Детаљније...