Јавни конкус за доделу старт-ап и иновативних кредита привредним субјектима у области информационо-комуникационе технологије у Републици Србији у 2015. години

Министарство трговине, туризима и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим привредним субјектима у области информационо комуникационе технологије (ИКТ) за подношење захтева за доделу кредитних средстава, старт-ап и иновативних кредита, опредељених из буџета Републике Србије за 2015. годину.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација донело је Уредбу о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области ИКТ, која уређује начин доделе и коришћење кредитних средстава за финансирање старт-ап и иновативних кредита у области информационо комуникационих технологија. Уредбом су дефинисани следећи циљеви: развој информационог друштва, подршка индустрији ИКТ, развој старт-ап компанија у области ИКТ и подршка иновативним пројектима у области ИКТ.

Право на коришћење старт-ап и иновативних кредита имају привредни субјекти регистровани у АПР који су регистровани у области: издавање осталих софтвера, рачунарско програмирање, издавање рачунарских игара, консултантске делатности у оквиру информационих технологија, управљање рачунарском опремом, остале услуге информационе технологије, обрада података, хостинг, сл.

Уредбом је дефинисана намена и висина кредита. Средства добијена кредитом се могу користити за куповину опреме (не старије од 5 година), куповину нематријалне имовине, као што је софтвер, куповину трајних обртних средстава (за репроматеријал) и плаћање услуге израде и реализације Иновативног пројекта. Висина кредита за предузетнике је од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара, а за правна лица од 500.000,00 до 3.000.000,00 динара, са роком отплате до 4 године и грејс периодом до 1 године (у оквиру рока отплате од 4 година).

Уредбом се обезбеђује спровођење циљева утврђених Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године у којој јепредвиђено да је један од основних услова за развој нових иновационих пројеката у области ИКТ што лакши приступ капиталу неопходном за процес финансирања истраживања и развоја који ће на крају довести до производа који има добар потенцијал за пласман на глобално тржиште. Овај капитал је неопходан у почетним стадијумима развоја старт-ап и иновационих компанија, не само да би развиле и усавршиле нов производ, већ и да би се финансирао пласман производа на тржиште.

Образац 1 - Захтев за одобрење кредита
39.1 KB
582 Преузимања
Детаљније...
Образац 2-1 - Пословни план - старт-ап кредити
49.2 KB
598 Преузимања
Детаљније...
Образац 2-2 - Пословни план - иновативни кредити
57.3 KB
527 Преузимања
Детаљније...


Образац 5 - Изјава о повезаним лицима
60.1 KB
544 Преузимања
Детаљније...

Образац 6 - Допуна захтева
574.9 KB
549 Преузимања
Детаљније...