Odluka o odabiru projekata i odobrenju sredstava u okviru Javnog poziva za učešće u Programu podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva

 

Biraju se projekti koji će biti finansirani/sufinansirani po Programu podrške organizaciji konferencija koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i odobravaju sredstva za sledeće projekte, kako sledi u tabeli:

 

R.br.
PREDLAGAČ – podnosioc prijave
SEDIŠTE (ADRESA) PREDLAGAČA
Projekat
1
Društvo za informatiku Srbije
Kneza Miloša 9, Beograd
Primene IKT u   preduzećima u
smanjivanju efekata privredne krize u Srbiji
2
Šesta beogradska gimnazija
Milana Rakića 33, Beograd
Onlajn učenje je došlo u naš grad…
3
Agencija E-trgovina
Bulevar Slobodana Jovanovića 50,Novi Sad
Konferencija e-trgovina 2012
4
Međunarodna mreža pomoći IAN International Aid Network
Admirala Geprata 10, Beograd
Srebrni surferi
5
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16, Beograd
ICTeachers 2
6
Udruženje za afirmaciju i razvoj stvaralaštva Srbije Alisa”
Grčića Milenka 1/3, Beograd
Značaj pravilne upotrebe interneta u procesu vaspitno-obrazovnog rada sa decom lišenom roditeljskog staranja
7
Omladinski savez grada Vranja
29. Novembra 16,Vranje
Tržište bez granica
8
CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT- MNG CENTAR
Višnjički venac 27/17, Beograd
Sertifikovani menadžer e-poslovanja-podizanje nivoa stručnosti MSP-a u
oblasti elektronskog poslovanja
9
Share Fondacija
Žarka Zrenjanina 10/7, Novi Sad
Share Konferencija
10
Udruženje medicinskih sestara
Bulevar Nikole Tesle 23/1, Niš
IKT za znanje i zdravlje!
11
Udruženje studenata informatike „FONIS”
Jove Ilića 154, Beograd
Start
12
Univerzitet u Beogradu -Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, Beograd
Promocija i primena elektronskih servisa u lokalnim samoupravama
13
Borska internet organizacija – BITNO
Jovana Dučića 26/6, Bor
BITNO karavan
14
Klub privrednih novinara iSerbia
Milentija Popovića 18, Beograd
Srbija na vezi 2012
15
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
DOGS2012
16
Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“
Braće Ribnikar 32, Novi Sad
Korišćenje asistivne tehnologije u radu sa decom sa smetnjama u razvoju
17
ENECA
Todora Milovanovića 18b/4, Niš
Promocija elektronskih komunikacija i informacionog društva među preduzetnicima i malim preduzećima na teritoriji jugoistočne Srbije
18
OŠ Branko Radičević
Moše Pijade 31, Bor
Bezbednost učenika na internetu i društvenim mrežama
19
Udruženje Edukacioni centar
Masarikov trg 32, Leskovac
Kako uvesti e-upravu u lokalnim samoupravama?
20
Ninamedia kliping d.o.o
Vojvode Mišića 9, Novi Sad
Edukacija studenata Univerziteta u Novom Sadu
21
Društvo školskih bibliotekara Srbije
Bulevar Vojvode Bojovića 2, Beograd
Veb-tehnologija u funkciji povećanja efikasnosti komunikacije i interakcije u savremenoj školi
22
Udruženje profesora informatike Srbije
Pasterova 14/11, Novi Sad
Konferencija o primeni slobodnog softvera u obrazovanju